Aan de gemeenteraad in Haarlem
Geen id, slecht idee!
   


Brieven aan gemeenteraad


Om onze verontrusting kenbaar te maken hebben uw ID-ers brieven gestuurd aan de gemeenteraad. Wilt u weten wat daar in staat?


Januari
In november 2010 worden we door de ZoZaWe-raad in Haarlem op de hoogte gesteld van het
voornemen van de Commissie Samenleving om ruim 100 id-banen te schrappen.

Klik hier voor de brief aan de gemeenteraad van 10 januari 2011

(brief aan raad.doc)


Juni
We hebben ook gereageerd op de kadernota, waarin staat dat een groot aantal id-ers, 84,5 ontslagen zullen worden, zonder dat daar maatwerk aan te pas gaat komen.

Klik hier voor de brief aan de gemeenteraad van 21 juni 2011

( brief aan raad.pdf )

Juli
We hebben de gemeenteraad gevraagd af te zien van een nieuwe vernederende stigmatiserende keuring voorafgaande aan een loonwaarde-onderzoek. Dit naar aanleiding van het collegebesluit om het ingediende plan van de PVDA Haarlemse Banen Begeleid Werken, waarmee een aantal id-banen eventueel kunnen worden behouden, verder te onderzoeken.

Klik hier voor de brief aan de gemeenteraad van 5 juli 2011
( brief aan raad.doc )November
Wij schrijven deze brief omdat wij ons zorgen maken over het toegezegde onderzoek naar een alternatief voor de ID- banen. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces 21 juli, is het college akkoord gegaan met het voorstel van de PvdA om een plan voor het handhaven van de ID- regeling te onderzoeken. We zijn nu 3,5 maand verder en lopen tegen het eind van het jaar aan. Behalve een tussenrapportage, is nog niets vernomen wat op een conclusie lijkt. Inmiddels is voor het merendeel van de id-ers al ontslag aangezegd.

Klik hier voor de brief aan de gemeenteraad van november 2011
( brief aan raad.doc )