Geen id, slecht idee!
   


KleurplaatactieKleurplaatactie SP tegen bezuinigingen op het speciaal onderwijs


Er gebeurt veel rondom het zogenaamde "passend onderwijs". In de scholen wordt steeds meer duidelijk wat er gaat gebeuren als de plannen van minister Van Bijsterveldt doorgaan. Niet voor niets was de opkomst bij het protest gisteren in Utrecht zo groot. In de Tweede Kamer is een schriftelijk debat geweest over de wet, de vakbonden hebben acties aangekondigd en de SP is begonnen met een nieuwe actie tegen de bezuinigingen.

De Tweede Kamer moest vorige week een eerste reactie sturen op de wet passend onderwijs. Er gaat ontzettend veel veranderen in hoe scholen met zorgleerlingen moeten omgaan. Er werden daarom zo'n duizend vragen gesteld aan de minister. De SP stelde vragen over in hoeverre een leerling nog recht heeft op zorg, over de positie van ouders en die van kleine scholen, over ontslagen, over het voortbestaan van speciaal (basis-)onderwijs, over bureaucratie en nog veel meer. Van Bijsteveldt laat er geen gras over groeien en heeft de Kamer vandaag ruim 200 pagina's aan antwoorden gestuurd. Die ga ik dit weekend lezen.

Eén ding is al duidelijk: de bezuiniging op deze kwetsbare kinderen gaat gewoon door. Daarom ben ik gisteren een actie begonnen in Amsterdam. Daar heb ik samen met leerlingen van de Mytylschool Amsterdam een kleurplaat van Len Munnik ingekleurd. Voordat de wet wordt behandeld in de Tweede Kamer wil ik de minister zo veel mogelijk ingekleurde platen overhandigen van leerlingen, leraren en ouders die het niet eens zijn met dit beleid.

De kleurplaat is te vinden op:
http://www.passendonderwijspastniet.nl/nieuws/101/120127-van-dijk-begint-kleurplatenactie-tegen-bezuinigingen-passend-onderwijs.

Er zullen nog meer acties bekend worden de komende weken. Zoals ik al schreef, zullen de vakbonden ook van zich laten horen. Sluit je vooral aan bij het protest. Zou je mij ook willen blijven mailen over hoe het bij jullie op school gaat? En zou je mij voor 13 februari zoveel mogelijk ingekleurde kleurplaten willen opsturen? Daarmee maken we duidelijk dat we dit beleid niet pikken want het onderwijs verdient beter.

Strijdbare groet,

Jasper van Dijk
Tweede Kamerlid SP