Geen id, slecht idee!
   


Nieuws: SP wil 1000 Id-banen in Amsterdam redden


download plan: Hun werk is het waard


De SP heeft een plan opgesteld om de 1000 mensen, die dreigen hun gesubsidieerde baan in Amsterdam te verliezen aan het werk te houden. Gemeenteraadslid Maureen van der Pligt stelt voor om de banen regulier te maken en rekent de gemeenteraad voor hoe deze banen betaalt kunnen worden. “Door deze werknemers minder te begeleiden en door bedrijven met gemeentelijke opdrachten te houden aan hun sociale taakstelling kunnen sportverenigingen blijven draaien, fietsenstallingen en buurttheaters open blijven, zwerfdieren worden opgevangen en kunnen scholen hun conciërges behouden. Met dit plan is er voor de overige partijen geen enkel argument meer om de gesubsidieerde banen te schrappen.”

Afgelopen weken bleek dat de coalitiepartijen, PvdA, VVD en GroenLinks, in de gemeenteraad vast blijven houden aan het plan om versneld het gesubsidieerd werk stop te zetten. Dit betekent dat zeker 1000 mensen hun baan verliezen en het merendeel een uitkering zal moeten aanvragen. De SP hamerde er daarnaast ook op dat het werk dat deze mensen doen essentieel is voor de stad. Het mocht nog niet baten.

Van der Pligt: “Deze 1000 hebben een zeer bescheiden baan met een zeer bescheiden loon. Met alle bezuinigingen die er op ons af komen zou de gemeente juist moeten proberen het leed voor de zwakste organisaties en mensen te beperken. Ze doen er echter een schepje bij op.”

Met het plan Hun werk is het waard doet de SP een uiterste poging om de gemeenteraad alsnog te overtuigen om zich in te zetten voor de allerzwaksten in Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u bellen met Maureen van der Pligt,

SP fractie 06-20896264