ID banen Haarlem
Geen id, slecht idee!
   


Protesteer!

Geen ID? Slecht Idee!

Stand van zaken
De gemeente Haarlem heeft besloten om de subsidie uit het werkdeel van de wet Werk en Bijstand per 1-1-2012 stop te zetten. De ID’ers doen belangrijk werk in de sociale en culturele sector, hulp aan dak- en thuislozen, beheer van speeltuinen, beheer in culturele instellingen, als conciërge of voor de dierenbescherming. Als de subsidie stopt betekent dit dat een flink aantal instellingen in hun voortbestaan wordt bedreigd of een groot aantal taken niet meer kan uitoefenen.

Januari 2011
De wethouder heeft toegezegd dat er ‘maatwerk’ zal worden geleverd bij een eventuele afbouw van de ID-banen. In de praktijk komt daar echter niets van terecht. In de kadernota van de gemeente kwam het onderwerp maatwerk zelf helemaal niet meer ter sprake. Tot nu toe is er alleen een inventarisatie geweest om in kaart te brengen welke werkgevers bereid zijn om hun id-werknemers regulier in dienst te menen. De meeste werkgevers hebben hier geen geld voor. Ze worden aanzienlijk gekort op hun subsidie én ze raken ook nog hun id-werknemers kwijt. Dit is dubbelop. Door bezuinigingen van het kabinet Rutte zijn er nog nauwelijks aanbestedingen van de overheid, waarop bedrijven, die id-ers in dienst hebben, kunnen inschrijven. Blijkbaar heeft de gemeente er geen problemen mee dat het werk niet meer wordt gedaan en de ID’ers in de bijstand belanden.


Juni 2011
Op 16 juni heeft het comité tijdens de raadsmarkt een hoorzitting georganiseerd om aan raadsleden kenbaar te maken, waarom dit geen goede beslissing is. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig.


Juli 2011
Op 14 juli j.l is er een openbare vergadering geweest van de Commissie Samenleving.
Tijdens deze vergadering hebben we ingesproken. Ook is er een petitie aangeboden met 1060 handtekeningen.

Er is een voorstel van de PVDA besproken om een aantal id-banen om te zetten in Haarlemse Banen Begeleid Werken. Hierover is nog geen beslissing genomen. De raad heeft afgesproken dat dit plan eerst nog onderzocht moet worden. De wethouder van sociale zaken komt hier pas in het najaar op terug. Zie hier plan: Haarlemse Banen Begeleid Werken

De tijd is nu onze grootste vijand. Per 01-10-2011 moeten organisaties, die nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn, onslagaanvragen indienen voor id-ers, die meer dan vijf jaar in dienst zijn. Als er geen uitstel komt van de regeling komt het voorstel van de PVDA voor vele te laat. Vooralsnog ziet het erdus na uit dat, wat ons comité al in januari heeft aangegeven bewaarheid zal worden. 92 id-ers en wiw-ers zullen worden ontslagen.
Voor de 7 wiw-ers is er een wachtlijst van twee jaar. Het is lang niet zeker dat deze mensen ook daadwerkelijk in de regeling zullen komen, te meer daar er bij Paswerk door bezuinigingen een aantal wiw-banen zullen gaan verdwijnen. Ondertussen zijn de ontslagaanvragen van 2 Id-ers die werkzaam zijn in het onderwijs per 01-08- 2011 al een feit.

De Actiepartij heeft daarom op 21-07-2011 een motie tot uitstel ingediend.

Deze motie is niet aangenomen. Binnenkort kunt u het stemgedrag vernemen van de politieke partijen en hun raadsleden.


September 2011
Naar aanleiding van een schrijven van de Gemeente Haarlem waarin vermeld staat dat de loonkostensubsidie nu definitief wordt beeindigd hebben veel organisaties hun id-werknemers op de hoogte gebracht van de gevolgen hiervan, ontslag per 01-01-2012.

Het individueel 'maatwerk' van de Gemeente Haarlem bestaat alleen uit: ondersteuning op het gebied van het opstellen van een CV, het maken van een sollicitatiebrief, vaardigheden internet en e-mail, beroepskeuze, oriëntatie op de arbeidsmarkt, een wsw-aanvraag of een persoonlijk gesprek met de gemeente Haarlem. Met de kantekening dat er alleen, als er voldoende belangstelling is, hiervoor een collectieve cursus zal worden ingekocht.