Geen id, slecht idee!
   


Een bezuiniging die geen bezuiniging is


De Gemeente Haarlem ziet de stopzetting van de ID-subsidie als een bezuiniging.
Dat is het echter niet. Verre van dat! Voormalige ID-medewerkers stromen, na een korte tijd in de WW gezeten te hebben, de bijstand in. En wat kost dat niet aan uitkeringen, aan geld voor vrijstelling van gemeentelijke heffingen, aan extra subsidie voor organisaties die het zo niet redden en aan extra bureaucratie? Dat kost de gemeente zeker niet minder dan het salaris van de ID'ers, dat wordt bespaard! En als je ook nog weet dat het werk van de ID'er straks door reguliere organisaties, met duurbetaalde medewerkers, moet worden uitgevoerd, dan weet je dat de gemeente alleen maar duurder uit zal zijn.

Wilt u precies weten waarom dit geen bezuiniging is?

Lees hier de reactie van de SOZAWE raad *

Lees verder:

*
Sinds 1 januari 2009 bestaat de SoZaWe-raad uit vertegenwoordigers van FNV Haarlem, Samenwerkende Ouderenbond afdeling Haarlem, Stichting Release, Stichting Miss Minima, Haarlem Migranten Platform, Cliënten Belangen Bureau en 5 cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SoZaWe-raad heeft een onafhankelijke voorzitter en krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De raad wil kritisch meedenken over het beleid en de dienstverlening van SZW.